3DS Chip Villkor

3DS Chip Villkor

3DS Chip Allmänna villkor och bestämmelser

1. Villkor

Genom att besöka denna webbplats godkänner du att vara bunden av dessa villkor webbplats och Villkor, alla tillämpliga lagar och förordningar, och accepterar att du är ansvarig för att uppfylla alla tillämpliga lokala lagar. Om du inte håller med något av dessa villkor, är du förbjuden att använda eller få tillgång till denna webbplats. De material på denna webbplats är skyddat av gällande upphovsrättslag och varumärkesrätten.

2. Licensanvändning

 1. Det är tillåtet att tillfälligt ladda ner en kopia av material (information eller programvara) på 3DS Chip webbplats för personligt, icke-kommersiella övergående tittar bara. Detta är beviljandet av en licens, inte en överlåtelse av äganderätten, och under denna licens får du inte:
  1. ändra eller kopiera material;
  2. använda materialet i kommersiellt syfte, eller för offentlig visning (kommersiella eller icke-kommersiell);
  3. försök att dekompilera eller dekonstruera någon programvara som finns på 3DS Chip’s hemsida;
  4. ta bort copyright eller annan äganderätt anteckningar från materialen, eller
  5. överlåta materialet till någon annan person eller “spegla” materialet på någon annan server.
 2. Denna licens upphör automatiskt om du bryter mot någon av dessa begränsningar och kan sägas upp av 3DS Chip när som helst. När du avslutar visning av dessa material eller vid uppsägning av denna licens, måste du förstöra allt nedladdat material i din ägo antingen elektroniskt eller tryckt format.

3. Disclaimer

 1. Materialet på 3DS Chip’s webbplats tillhandahålls i befintligt skick. 3DS Chip ger inga garantier, uttryckliga eller underförstådda, och friskriver sig härmed och förnekar alla andra garantier, inklusive utan begränsning, underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, eller icke-intrång i immateriella rättigheter eller andra kränkningar av rättigheter. Dessutom garanterar 3DS Chip inte eller gör några utfästelser om riktighet, sannolikt resultat, eller tillförlitlighet användning av materialet på sin webbplats på Internet eller på annat sätt i samband med sådana material eller på någon webbplatser som är länkade till denna webbplats.

4. Begränsningar

Under inga omständigheter ska 3DS Chip eller dess leverantörer vara ansvariga för eventuella skador (inklusive, utan begränsning, skador för förlust av data eller vinst, eller på grund av avbrott i verksamheten,) som uppstår vid användning eller oförmåga att använda material på 3DS Chip’s Internet webbplats, även om 3DS chip eller en 3DS Chip representant har anmälts muntligen eller skriftligen om möjligheten till sådana skador. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter begränsningar av underförstådda garantier eller begränsningar av ansvar för följdskador eller oförutsedda skador, kan dessa begränsningar inte gäller för dig.

5. Revisioner och Felskrivningar

Det material som finns på 3DS Chip’s webbplats kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. 3DS Chip garanterar inte att något av materialet på sin webbplats är korrekt, fullständig eller aktuell. 3DS Chip kan göra ändringar i material på sin webbplats när som helst utan förvarning. 3DS Chip dock inte göra några åtaganden att uppdatera materialet.

6. Länkar

3DS Chip har inte granskat alla webbplatser kopplade till sin webbplats på Internet och är inte ansvarig för innehållet på sådan länkad webbplats. Det faktum att en länk innebär inte godkännande av 3DS Chip på webbplatsen. Användning av någon sådan länkad webbplats sker på användarens egen risk.

7. Ändringar av Användarvillkor

3DS Chip kan revidera dessa villkor för användning av sin webbplats som helst utan förvarning. Genom att använda denna webbplats samtycker du att vara bunden av den då aktuella versionen av dessa Villkor för användning.

8. Gällande lag

Alla påståenden om 3DS Chip ‘s hemsida skall regleras av Sverige’s lagar utan hänsyn till eventuella konflikter mellan lagbestämmelser.

Allmänna villkor som gäller för användning av en webbplats. Läs även vår Sekretesspolicy för 3DS Chip.

Comments on this entry are closed.